Retina Ready Icons

[h4]Misc Icons[/h4]

[one_fourth]

[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-beaker”]icon-beaker[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bell”]icon-bell[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bolt”]icon-bolt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bookmark-empty”]icon-bookmark-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-briefcase”]icon-briefcase[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bullhorn”]icon-bullhorn[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-down”]icon-caret-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-left”]icon-caret-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-right”]icon-caret-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-up”]icon-caret-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-certificate”]icon-certificate[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-check-empty”]icon-check-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-down”]icon-circle-arrow-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-left”]icon-circle-arrow-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-right”]icon-circle-arrow-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-up”]icon-circle-arrow-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cloud”]icon-cloud[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-columns”]icon-columns[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comment-alt”]icon-comment-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comments-alt”]icon-comments-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-copy”]icon-copy[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-credit-card”]icon-credit-card[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cut”]icon-cut[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-dashboard”]icon-dashboard[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-envelope-alt”]icon-envelope-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-facebook”]icon-facebook[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-filter”]icon-filter[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-fullscreen”]icon-fullscreen[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-github”]icon-github[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-globe”]icon-globe[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-google-plus-sign”]icon-google-plus-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-google-plus”]icon-google-plus[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-group”]icon-group[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-down”]icon-hand-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-left”]icon-hand-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-right”]icon-hand-right[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-up”]icon-hand-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hdd”]icon-hdd[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-legal”]icon-legal[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-link”]icon-link[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-linkedin”]icon-linkedin[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list-ol”]icon-list-ol[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list-ul”]icon-list-ul[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-magic”]icon-magic[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-money”]icon-money[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-paper-clip”]icon-paper-clip[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-paste”]icon-paste[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-phone-sign”]icon-phone-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-phone”]icon-phone[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pinterest-sign”]icon-pinterest-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pinterest”]icon-pinterest[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-reorder”]icon-reorder[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-rss”]icon-rss[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-save”]icon-save[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sign-blank”]icon-sign-blank[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sitemap”]icon-sitemap[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort-down”]icon-sort-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort-up”]icon-sort-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort”]icon-sort[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-strikethrough”]icon-strikethrough[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-table”]icon-table[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-tasks”]icon-tasks[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-truck”]icon-truck[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-twitter”]icon-twitter[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-umbrella”]icon-umbrella[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-underline”]icon-underline[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-undo”]icon-undo[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-unlock”]icon-unlock[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-user-md”]icon-user-md[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-wrench”]icon-wrench[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Web Application Icons[/h4]
[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-adjust”]icon-adjust[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-asterisk”]icon-asterisk[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-ban-circle”]icon-ban-circle[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bar-chart”]icon-bar-chart[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-barcode”]icon-barcode[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-beaker”]icon-beaker[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bell”]icon-bell[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bolt”]icon-bolt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-book”]icon-book[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bookmark”]icon-bookmark[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bookmark-empty”]icon-bookmark-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-briefcase”]icon-briefcase[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bullhorn”]icon-bullhorn[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-calendar”]icon-calendar[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-camera”]icon-camera[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-camera-retro”]icon-camera-retro[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-certificate”]icon-certificate[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-check”]icon-check[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-check-empty”]icon-check-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cloud”]icon-cloud[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cog”]icon-cog[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cogs”]icon-cogs[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comment”]icon-comment[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comment-alt”]icon-comment-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comments”]icon-comments[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-comments-alt”]icon-comments-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-credit-card”]icon-credit-card[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-dashboard”]icon-dashboard[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-download”]icon-download[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-download-alt”]icon-download-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-edit”]icon-edit[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-envelope”]icon-envelope[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-envelope-alt”]icon-envelope-alt[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-exclamation-sign”]icon-exclamation-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-external-link”]icon-external-link[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-eye-close”]icon-eye-close[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-eye-open”]icon-eye-open[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-facetime-video”]icon-facetime-video[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-film”]icon-film[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-filter”]icon-filter[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-fire”]icon-fire[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-flag”]icon-flag[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-folder-close”]icon-folder-close[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-folder-open”]icon-folder-open[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-gift”]icon-gift[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-glass”]icon-glass[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-globe”]icon-globe[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-group”]icon-group[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hdd”]icon-hdd[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-headphones”]icon-headphones[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-heart”]icon-heart[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-heart-empty”]icon-heart-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-home”]icon-home[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-inbox”]icon-inbox[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-info-sign”]icon-info-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-key”]icon-key[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-leaf”]icon-leaf[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-legal”]icon-legal[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-lemon”]icon-lemon[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-lock”]icon-lock[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-unlock”]icon-unlock[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-magic”]icon-magic[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-magnet”]icon-magnet[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-map-marker”]icon-map-marker[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-minus”]icon-minus[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-minus-sign”]icon-minus-sign[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-money”]icon-money[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-move”]icon-move[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-music”]icon-music[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-off”]icon-off[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-ok”]icon-ok[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-ok-circle”]icon-ok-circle[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-ok-sign”]icon-ok-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pencil”]icon-pencil[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-picture”]icon-picture[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-plane”]icon-plane[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-plus”]icon-plus[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-plus-sign”]icon-plus-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-print”]icon-print[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pushpin”]icon-pushpin[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-qrcode”]icon-qrcode[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-question-sign”]icon-question-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-random”]icon-random[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-refresh”]icon-refresh[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-remove”]icon-remove[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-remove-circle”]icon-remove-circle[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-remove-sign”]icon-remove-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-reorder”]icon-reorder[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-resize-horizontal”]icon-resize-horizontal[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-resize-vertical”]icon-resize-vertical[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-retweet”]icon-retweet[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-road”]icon-road[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-rss”]icon-rss[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-screenshot”]icon-screenshot[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-search”]icon-search[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-share”]icon-share[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-share-alt”]icon-share-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-shopping-cart”]icon-shopping-cart[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-signal”]icon-signal[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-signin”]icon-signin[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-signout”]icon-signout[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sitemap”]icon-sitemap[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort”]icon-sort[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort-down”]icon-sort-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sort-up”]icon-sort-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-star”]icon-star[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-star-empty”]icon-star-empty[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-star-half”]icon-star-half[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-tag”]icon-tag[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-tags”]icon-tags[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-tasks”]icon-tasks[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-thumbs-down”]icon-thumbs-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-thumbs-up”]icon-thumbs-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-time”]icon-time[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-tint”]icon-tint[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-trash”]icon-trash[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-trophy”]icon-trophy[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-truck”]icon-truck[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-umbrella”]icon-umbrella[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-upload”]icon-upload[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-upload-alt”]icon-upload-alt[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-user”]icon-user[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-user-md”]icon-user-md[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-volume-off”]icon-volume-off[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-volume-down”]icon-volume-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-volume-up”]icon-volume-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-warning-sign”]icon-warning-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-wrench”]icon-wrench[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-zoom-in”]icon-zoom-in[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-zoom-out”]icon-zoom-out[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Text Editor Icons[/h4]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-file”]icon-file[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-cut”]icon-cut[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-copy”]icon-copy[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-paste”]icon-paste[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-save”]icon-save[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-undo”]icon-undo[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-repeat”]icon-repeat[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-paper-clip”]icon-paper-clip[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-text-height”]icon-text-height[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-text-width”]icon-text-width[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-align-left”]icon-align-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-align-center”]icon-align-center[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-align-right”]icon-align-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-align-justify”]icon-align-justify[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-indent-left”]icon-indent-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-indent-right”]icon-indent-right[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-font”]icon-font[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-bold”]icon-bold[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-italic”]icon-italic[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-strikethrough”]icon-strikethrough[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-underline”]icon-underline[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-link”]icon-link[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-columns”]icon-columns[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-table”]icon-table[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-th-large”]icon-th-large[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-th”]icon-th[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-th-list”]icon-th-list[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list”]icon-list[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list-ol”]icon-list-ol[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list-ul”]icon-list-ul[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-list-alt”]icon-list-alt[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Directional Icons[/h4]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-arrow-down”]icon-arrow-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-arrow-left”]icon-arrow-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-arrow-right”]icon-arrow-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-arrow-up”]icon-arrow-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-chevron-down”]icon-chevron-down[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-down”]icon-circle-arrow-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-left”]icon-circle-arrow-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-right”]icon-circle-arrow-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-circle-arrow-up”]icon-circle-arrow-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-chevron-left”]icon-chevron-left[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-down”]icon-caret-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-left”]icon-caret-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-right”]icon-caret-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-caret-up”]icon-caret-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-chevron-right”]icon-chevron-right[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-down”]icon-hand-down[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-left”]icon-hand-left[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-right”]icon-hand-right[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-hand-up”]icon-hand-up[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-chevron-up”]icon-chevron-up[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Media Player Icons[/h4]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-play-circle”]icon-play-circle[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-play”]icon-play[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pause”]icon-pause[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-stop”]icon-stop[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-step-backward”]icon-step-backward[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-fast-backward”]icon-fast-backward[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-backward”]icon-backward[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-forward”]icon-forward[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-fast-forward”]icon-fast-forward[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-step-forward”]icon-step-forward[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-eject”]icon-eject[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-fullscreen”]icon-fullscreen[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-resize-full”]icon-resize-full[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-resize-small”]icon-resize-small[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Social Icons[/h4]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-phone”]icon-phone[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-phone-sign”]icon-phone-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-facebook”]icon-facebook[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-facebook-sign”]icon-facebook-sign[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-twitter”]icon-twitter[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-twitter-sign”]icon-twitter-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-github”]icon-github[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-github-sign”]icon-github-sign[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-linkedin”]icon-linkedin[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-linkedin-sign”]icon-linkedin-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pinterest”]icon-pinterest[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-pinterest-sign”]icon-pinterest-sign[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[icon_list]
[swm_list_icon icon_name=”icon-google-plus”]icon-google-plus[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-google-plus-sign”]icon-google-plus-sign[/swm_list_icon]
[swm_list_icon icon_name=”icon-sign-blank”]icon-sign-blank[/swm_list_icon]
[/icon_list]
[/one_fourth_last]

[break]

[h4]Ordered List[/h4]

[one_fourth]

[list_lower_roman]

 1. ordered list item
 2. ordered list item
 3. ordered list item
 4. ordered list item

[/list_lower_roman]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[list_upper_roman]

 1. ordered list item
 2. ordered list item
 3. ordered list item
 4. ordered list item

[/list_upper_roman]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[list_lower_alpha]

 1. ordered list item
 2. ordered list item
 3. ordered list item
 4. ordered list item

[/list_lower_alpha]

[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[list_upper_alpha]

 1. ordered list item
 2. ordered list item
 3. ordered list item
 4. ordered list item

[/list_upper_alpha]

[/one_fourth_last]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *